Smart handel i Kungsbacka

Öppnar om 8 dagar

Om oss

Aspelin Ramm Fastigheter
– vi etablerar iHede

På Göteborgsvägen, mittemot Willys och den snart nybyggda Hede Station, samt granne till Hede Fashion Outlet, ligger den fastighet som vi håller på att ­förvandla till ett attraktivt handelscentrum.

Vi ser att platsen har en stark utvecklingspotential i ett expansivt område med en blandning av industrier och handel. Med ljus och trygg miljö för besökare och med ett bra skyltläge för butikerna blir iHede en inbjudande plats att handla och mötas på.

Certifierad Greenbuilding fastighet

iHede blir Greenbuidling certifierat. Green Building är ett ­system som lanserades år 2004 av EU-kommissionen och riktar sig till ­företag och organisationer som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet för att nå en certifiering är för nybyggda fastigheter att de använder 25 % mindre energi än svensk byggnorm.

Etablerar och förvaltar

På Aspelin Ramm Fastigheter lägger vi stor vikt på att byggnaden skall utgöra ett värdefullt element i stads- och landskapsbilden. Genom god och innovativ ­arkitektur förvandlar vi befintliga byggnader och miljöer till nya verksamheter med andra krav på funktionalitet och tillgänglighet.

Vi har initierat och utvecklat flera olika spännande fastighetsprojekt i Västsverige och i Stockholm. I första hand butiks- och ­kombinationsfastigheter, men på senare tid även hotell- och ­bostadsfastigheter.

Aspelin Ramm Fastigheter etablerades 1998 i Göteborg. Totalt äger och driver ­koncernen 600 000 kvm, varav 120 000 kvm i Sverige.

FAKTA iHEDE

ADRESS:
Göteborgsvägen, Kungsbacka

UTHYRNINGSBAR YTA:
ca 7 100 m2

VERKSAMHETSINRIKTNING:
Handel/volymhandel, sällanköpshandel och ­restaurang.

BERÄKNAD INFLYTTNING:
Hösten 2020